20. jan, 2017

Bygg - en miljø versting

Man tenker kanskje ikke så mye på det, men dagens bygg er noen miljøverstinger. 

Dagens bygg står for 42% av verdens strømforbruk og 38% av verdens utslipp av drivhusgass!

Overraskenede? Uansett, dette blir viktige spørsmål for fremtidens drift- og serviceløsninger i nye bygg. 

Hva er løsningen? Det holder ivhertfall ikke å bare "isolere" godt. 

Bygget må styres på en ny måte - en smart måte!