23. jan, 2017

Tilgjengelig informasjon og hvordan bruke den

I alle bygg, både tradisjonelle bygg og smarte bygg, er det masse informasjon som kan brukes til å skape ressurs effektive serviceløsninger. Serviceløsninger som reduserer strømforbruk, vannforbruk og reduksjon av f. eks. matavfall. 

Spørsmålet er, hvem eier denne informasjonen og hvem kan få bruke tilgjengelig informasjon?

Ett FM selskap bruker historiske nøkkeltall når de beregner nye FM kontrakter. Derfor kan de heller aldri bli fremtidsrettet. Alt baserer seg på historiske tall. Ofte er det den FM leverandøren som tar høyest risiko som vinner en forespørsel. 

Så hvordan kan man ta dette opp på ett fremtidsrettet nivå? Da må spørsmålet om hvem som eier informasjon avklares. Hvordan informasjonen skal forvaltes må også synliggjøres. 

For det er her selve nøkkelen i fremtidens FM løsninger ligger.