26. jan, 2017

Kognitive tjenester -Smarte Bygg

Er det mulig å skape kognetive tjenester? 

I dag så finnes det muligheter for å samle informasjon, lage hypotser og koble dette opp mot økonomiske modeller som gir nøyaktige leveransebeskrivelser dag for dag. I en slik løsning vil man kun få levert iht. faktisk bruk av bygget og ikke iht. en fast plan for hva som skal gjøres. Undersøkelser viser at her kan man faktisk spare opp mot 40% i det man kaller driftskostnader i ett bygg. 

Størrelsen på besparelsen avhenger av bygget. Er det ett Smart Bygg så er 40% besparelser svært sannsynlig, men er det ett "analogt" bygg så er potensialet +/- 20%.

Noen FM leverandører har startet å tilnærme seg denne måten å jobbe på. Utfordringen er, som jeg tidligere har nevnt, hvem eier informasjonen som trengs for å gjøre dette. Er det riktig at en FM leverandør skal få tilgang til denne informasjonen? Kan man være trygg på at informasjonen blir forvaltet riktig? Svaret på dette er nei. En FM leverandør vil alltid bruke tilgjengelig informasjon til sitt eget beste. Hvem vil vel miste 40% av sin omsetning?

MEN eierne og brukerene av bygget vil gjerne spare 40%.

Som en utbygger, eier eller leietaker i ett bygg ville disse spørsmålene stått langt opp på min liste om jeg var i en slik situasjon.