17. feb, 2017

Reduser drift og vedlikeholdskostnader med prediktive systemer

 

Hvis du ble tilbudt muligheten til å forutsi fremtiden, ville du gjort det?

Gitt at alle svarer ja på det tankeeksperiment, hvorfor er det da ingen som gjøre det? Hvorfor fortsetter bedrifter med en reaktiv drift og vedlikeholds modell når de faktisk kan velge en prediktiv modell som sparer dem for både tid, penger og miljø!

Reaktiv vs. Prediktiv

I en tradisjonell FM/FS modell jobber man etter en fast rutine eller man venter til en feil oppstår. På mange måter er det en litt artig sak dette. Det å fikse noe som har brutt sammen, vaske akkurat etter rutinen eller lage mat til akkurat så mange som kontrakten sier, er på mange måter å rettferdiggjøre sin egen rolle. Ingen kan i dette tilfelle si at man ikke har gjort jobben!

Samtidig medfører dette unødvendig nede tid av kanskje viktige installasjoner, det vaskes rom som ikke har vært brukt og man lager mat til folk som ikke kommer. Her kreves det mer intelligente og proaktive modeller.

Forebyggende vedlikehold tar hensyn til spesifikasjoner gitt av den opprinnelige utstyrsprodusenten som pares med store data samlet av sensorteknologi eller annen tilgjengelig informasjon. All informasjon bearbeides av en kunstig intelligens og hypoteser.

På dette detaljnivået kan man proaktivt opprettholde en operasjonell effektivitet som er ett sted mellom 30-40% bedre enn i en reaktiv modell. For med nøyaktig avlesning av faktisk bruk vil man også finne nøyaktig behov for vedlikehold. I en slik modell vil driften kunne optimalisere sine oppgaver fra dag til dag.

Resultatet er at det utføres kun det som er nødvendig. Tiden man i dag bruker for å sjekke om noe må gjøres eller for å gjennomføre en rutine blir da en ren besparelse. I tillegg opprettholdes en høyere brukstid for bygget.

Det å budsjettere blir også langt mer effektivt. En ferdig vedlikeholdsplan ligger allerede klar i systemet.

Redusere vedlikeholdskostnader

Hva er den økonomiske fordelen av en mer moderne vedlikeholdsplan? For det første, studier viser at det proaktive vedlikeholdet koster ca. 20X mindre enn å «brann slukke» ett uventet tilfelle.

Ett prediktivt system vil hele tiden forbedre seg og stadig gi bedre prognoser for nødvendig vedlikehold. Ett slikt system leser også av antatt levetid på installasjoner eller forbruksmateriell opp mot faktisk levetid og bruk. Informasjonen systemet gir kan brukes på mange måter. Både mot leverandører, men også med tanke på ytterligere forbedringer.

I snitt regner man med at tilfeller av «brannslukking» reduseres med 75% og økt produksjon med opptil 25%.

Dette er ensbetydende med betydelige besparelser og økte inntekter. Så ønsker du å fremstå som innovativ og fremsynt angående drift av bygg – da bør du se nærmere på hva fremtiden bringer!

Ta kontakt for hjelp til din utvikling av fremtidens bygg!

Kilde: www.panpwr.com