22. feb, 2017

8 innovative verktøy for Facility Managere

Flere av disse verktøyene har eksistert som silo applikasjoner i lang tid. Hver for seg har de fungert godt, men nå er tiden inne for å samle disse på en intelligent måte. 

Jobb smartere ikke hardere!

 

1. Space Management

Slike systemer muliggjør en visualisering av faktisk bruk av bygningen i «real-time». Man ser rett og slett hvor mange kvadratmeter av bygget som er brukt time for time.

2. Prosjektstyringssystem

Prosjekt styringssystemer gir deg muligheten til å styre ressurser og måle fremgang i en lang rekke oppgaver på en svært effektiv måte

3. Sporing av Assets

Sporing av assets gir deg mulighet til å alltid ha oversikt over hvor alt er. Dette gjøres ved å koble alt opp via IoT og på den måten få nøyaktig informasjon om hvor tingene er.

4. Meldings tjenester

Disse verktøyene har eksistert lenge, men ikke før nå implementert på en sømløs måte. Ofte har slike systemer fungert som en silo- applikasjon

5. Rom-booking

Her finnes det mange systemer og de fleste fungerer også her som silo applikasjoner. Her kommer utviklingen til å gå fort og ett rent bookingsystem vil nok bli borte. Isteden kommer det intelligente systemer som styrer behovet for møterom eller arbeidsplasser på en helt ny måte.

6. Sky basert samarbeidsplattform

Sky baserte plattformer for lagring av informasjon knyttet til bygget gir nye muligheter for å utføre arbeidsoppgaver langt mer effektivt enn tidligere. Skybaserte lagringsmuligheter har vi hatt en stund, men når det brukes til drift av bygg i ett større system blir det effektivt.

7. Adgangs og identitets system

Tradisjonelt ett silo system, men som nå kommer i nye former. Hvordan identifisere personer som er i eller krever tilgang til bygget kan nå gjøres på helt nye former. Adgangskortets tid er forbi.

8. IWMS – Integrated workplace management system

Dette er den virkelige nyheten. Her samles alle tidligere applikasjoner sømløst og på en intelligent måte. Med ny teknologi kommer fremtidens bygg til å styre seg selv basert på hvilke behov brukerne måtte ha.