15. mai, 2017

4 måter iBeacons og sensorer kan optimalisere en arbeidsplass

At fremtidens kontorer blir digitalt styrt er det liten tvil om, men hvordan er fortsatt upløyd mark for mange. Informasjon og informasjons innsamling blir nøkkelen til hvordan man kan styre ett kontormiljø mest mulig effektivt.

For å få samlet så mye informasjon som mulig må man ha ulike kilder for innsamling av data. Dette kan være:

  • iBeacons med Bluetooth teknologi som samler data fra mobiler på ett personlig nivå
  • Sensorer som måler bruk av bygget basert på om noen faktisk har brukt de ulike rommene eller ikke

 1. Effektivt areal bruk

Dataene som man får fra iBeacons og sensorer gir en Facility Manager en detaljert innsikt i hva som skjer i bygget og hvordan bygget brukes. Hvilke arealer brukes mye og hvilke arealer brukes lite eller er underdimensjonert. Dette gir et helt enestående grunnlag for å gjøre korrigeringer av arealene.

2. Forbedret service ytelser

Ved å ha tilgang til en sanntids oversikt over faktisk bruk av bygget kan man også planlegge nøyaktig hva og hvor man må levere de ulike tjenestene. I tillegg har man til enhver tid oversikt over hvor servicepersonell er i bygget. Denne informasjonen får man fra iBeacons som hele tiden sporer FM ressursene. Skulle man få en haste ordre kan man lett spore nærmeste ressurs til å løse oppdraget. Den største kostnaden i en FM kontrakt er tiden man beveger seg uten å gjøre noe. I fremtiden vil man i mindre og mindre grad få tid hvor man ikke faktisk utfører en tjeneste.

3. Motta automatiske vedlikeholds meldinger

Sensorer kan måle faktisk bruk av ulike tekniske installasjoner og dermed også tidfeste nøyaktig tidspunkt for vedlikehold. Sensorer kan også gi en nøyaktig beskjed om hvilken teknisk installasjon som ikke fungerer og sende melding til den som kan utbedre dette.

4. Utforme optimale arbeidsplasser

Med de dataene man får fra sensorer kan man identifisere hva brukerne av bygget foretrekker og på den måten skape ett kontormiljø som gjør at de ansatte føler seg komfortable på jobb noe som i neste omgang gir effektive ansatte som trives på jobb.

Det å analysere de ansattes vaner og forstå i hvilke omgivelser som gir de beste arbeidsvilkårene blir svært viktig for å få ansatte til å trives på jobb.

Det å ha en FM leverandør som en arbeidsgiver kan jobbe sammen med for å skape nettopp den beste arbeidsplassen blir en viktig konkurranse faktor i fremtiden. Selvfølgelig må man kunne levere de ulike tjenestene, men nøkkelen ligger i hvordan tjeneste blir levert. Her ligger gevinsten både for FM leverandøren og oppdragsgiver. Til slutt er det de ansatte som skal trives og lykkes i jobben. Med det mener jeg de ansatte hos alle involverte!